Kąkolewo. Dożynki.

Kąkolewo. Dożynki.

Kąkolewo.
Dożynki
25.08.1968 r.
Źródlo: Kronika Koła Gospodyń Wiejskich w Kakolewie.

Comments

No comments yet.

  •